Ngày: Tháng Mười 9, 2021

cội nguồn của lòng tốt 1

Truyện ngắn: Cội nguồn của lòng tốt

Tình yêu mà biểu hiện của nó là lòng tốt, sự tử tế trong cuộc sống là điều duy nhất sẽ mãi mãi còn lại cho dù mọi thứ khác có thể bị cướp mất. Vì thế! Hãy yêu thương nhiều hơn anh nhỉ? vì ở đâu có Tình yêu nơi đó có sự sống”.

Scroll to Top