Ngày: Tháng Mười 13, 2021

Thánh lễ trong thời gian dịch bệnh

Thánh lễ trong thời gian đại dịch

Có thể cử hành lễ này, theo luật chữ đỏ của phần Thánh lễ và Lời nguyện cho những nhu cầu khác nhau, trong mọi ngày, trừ những ngày lễ Trọng, các Chúa nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh…

Scroll to Top