Ngày: Tháng Một 9, 2022

Linh mục với giáo dân

….Có thể nói rằng chúng tôi được ca ngợi và tung hô như những vị thánh. Thế nhưng chúng tôi cũng chỉ là con người với những giới hạn, mong manh và yếu đuối.

Scroll to Top