Tháng Năm 17, 2022

Về Giang Xá cầu nguyện với Đức Hồng Y Thuận

Ngày 16/5/2022, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đàn Giản đã hành hương về Giang Xá, để cùng lắng nghe những câu chuyện, cùng sống lại những năm tháng “Cha Thuận” ở Giang Xá và cùng cầu nguyện với Đấng Đáng Kính.

Scroll to Top