Ngày: Tháng Sáu 25, 2022

“Gìn giữ và xây dựng cơ sở vật chất” – Hội thảo Tiền Công nghị của Ủy ban Xây dựng

Nằm trong tiến trình tiền Công nghị Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội, buổi hội lần thứ 15 do Ủy ban Xây dựng tổ chức đã được diễn ra tại giáo xứ Tân Độ vào lúc 8h00, thứ Bảy ngày 25/6/2022 với chủ đề “Gìn giữ và xây dựng cơ sở vật chất”.

Scroll to Top