Giáo xứ An Thái mừng lễ quan thầy Đức Mẹ Sầu Bi

Trong ngày lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi, ngày 15/9/2023, Giáo xứ An Thái thuộc Giáo hạt Chính Tòa hân hoan tổ chức ngày mừng lễ quan thầy.