Tháng Chín 25, 2023

Giáo xứ Phủ Lý: Xứ đoàn An-rê Dũng Lạc nhận giải thưởng cuộc thi “Sáng tác sinh hoạt vui” 2023

Cha xứ Giu-se Bùi Quang Tào đã tuyên dương và trao giải thưởng cuộc thi “Sáng tác sinh hoạt vui” cho các em thiếu nhi Xứ đoàn An-rê Dũng Lạc Giáo xứ Phủ Lý.

Giáo xứ Phủ Lý: Xứ đoàn An-rê Dũng Lạc nhận giải thưởng cuộc thi “Sáng tác sinh hoạt vui” 2023 Đọc tiếp »

Scroll to Top