24 giờ cho Chúa tại giáo xứ Vạn Thắng và Tụy Hiền

Từ chiều thứ Sáu ngày 25/3/2022 đến chiều thứ Bảy ngày 26/3, cộng đoàn hai giáo xứ Vạn Vạn Thắng và Tụy Hiền đã sốt sắng cử hành 24h cho Chúa.

Từ thành Roma, sáng kiến “24 giờ cho Chúa” của Đức Thánh Cha Phanxicô, khởi đi từ chiều ngày thứ Sáu đến chiều thứ Bảy trước Chúa nhật IV mùa Chay được cử hành trên toàn thế giới. Sáng kiến này được đưa ra mục đích giúp nhiều người tìm đến với Bí tích Hòa Giải, trở về với Chúa, sống những giờ phút cầu nguyện và tìm lại ý nghĩa cho cuộc sống. “24 giờ cho Chúa” năm nay, ngoài những ý hướng trên còn có một ý chính là cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cụ thể là chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ucraina theo ý Đức Thánh Cha.

Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, các tín hữu tại hai giáo xứ Vạn Thắng và Tụy Hiền đã làm giờ chầu Thánh Thể từ sau Lễ Truyền Tin chiều thứ Sáu ngày 25/3 đến chiều thứ Bẩy ngày 26/3. Giáo xứ Vạn Thắng, Tụy Hiền và họ Đông Mỹ là 3 nơi được chọn để cử hành 24 giờ đặc biệt này, bên cạnh còn có tượng Đức Mẹ Fatima. Các hội đoàn đã thay phiên nhau chầu Thánh Thể tôn thờ Chúa, đền tạ Trái Tim Vỗ Nhiễm Mẹ Maria, khẩn cầu lòng từ mẫu của Mẹ cho nhiều người được ơn giao hòa cùng Chúa, nhất là cho thế giới được hòa bình, dâng nước Nga và Ucraina cho Đức Mẹ Fatima theo lời Đức Thánh Cha dạy.

Trong Lễ Truyền Tin, cha xứ Antôn cũng quảng diễn ý nghĩa của 24 giờ cho Chúa năm nay, nhờ đó cộng đoàn thấy được ý nghĩa của việc cử hành giờ cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa. Bên cạnh đó, Cha xứ cùng cộng đoàn còn hợp ý đọc kinh dâng nước Nga và Ucraina cho Đức Mẹ.

BTT Giáo xứ Tụy Hiền

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top