7 Tân Tòng tại Giáo xứ Bái Xuyên

Nghi thức Đêm Vọng Phục Sinh năm 2017 tại giáo xứ Bái Xuyên do cha xứ Phê-rô Bùi Ngọc Tuấn chủ sự. Trong đêm trọng thể này Giáo xứ đã đón nhận 7 anh chị em Tân Tòng.

{flickr set=72157680931185430}

Giáo xứ Bái Xuyên

Print
Email
Scroll to Top