Trực tiếp Giờ kinh Gia đình

Trực tiếp từ nhà nguyện Fatima

Tháng 11

– Cầu cho các tín hữu đã qua đời

– Cầu cho Đức Giáo hoàng, để khi thi hành tốt sứ mạng của mình, Ngài tiếp tục đồng hành với đoàn chiên được trao phó, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

Thông Báo

TIN MỚI NHẬN

Ô nhiễm mạng xã hội

Chúng ta đang sống trong một thế giới tràn ngập ô nhiễm, mà chính chúng ta vừa là thủ phạm, nhưng cũng là nạn nhân đáng thương nhất của tình trạng ô nhiễm ấy.

Chuyện chú Th

Những người say bao giờ cũng sống bằng cảm xúc chân thật nhất. Tôi có thể gọi họ là những vũ công của cuộc sống

Xin đừng quên nhau

Còn được yêu thương, còn được ai đó nhớ đến và mong chờ nghĩa là còn hiện hữu và mong muốn được “trở về”.

Nếu một mai tôi đi qua đời …

Nếu một mai tôi có đi qua đời…Liệu tôi có thể tự hào chia tay những người mến thương bằng “chính sự tuyệt vời” mà mình để lại?

CÁC ỦY BAN

Chơi Video
Scroll to Top