Audio – Bài giảng Chúa nhật 31 thường niên C – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên giảng tại nhà thờ Chính toà Hà Nội chiều Chúa nhật XXXI Thường niên C, ngày 03/11/2019.

 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top