Audio – Bài Giảng Chúa Nhật I Mùa Chay A – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Chúa nhật I mùa Chay, ngày 01/3/2020, Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ trong Thánh lễ lúc 9h00, tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Trong Thánh lễ có ghi thức ghi danh cho 58 anh chị em Dự tòng thuộc giáo hạt Chính tòa.

Bài giảng của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên tại nhà thờ Chính tòa lúc 18h00 Chúa nhật I mùa Chay ngày 01/3/2020

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top