Audio – Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Chay A – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Bài chia sẻ của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội – Chúa Nhật III mùa Chay, ngày 15/3/2020

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top