Audio – Bài giảng Chúa nhật III Mùa Vọng A – Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên giảng tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội trong Thánh lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm A, ngày 22/12/2019

 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top