Audio – Chúa Giê-su, nhà kể chuyện số 1 – Chúa nhật III thường niên C – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên giảng trong Thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội ngày 27/01/2019.

14983 dan thien chua
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top