Audio – Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

17197 le dau nam 23

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên giảng tại nhà thờ Chính toà Hà Nội trong Thánh lễ đại triều sáng ngày 01-01-2020.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top