Audio – Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên giảng tại nhà thờ Chính toà Hà Nội trong Thánh lễ đại triều sáng ngày 01-01-2020.

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Đại Chủng Viện Hà Nội

Học Viện Lê Tùy

Dòng Tu

Lên đầu trang