Audio – Suy niệm Chúa nhật XXVI Thường niên C – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

cn 26 tn c2

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên giảng tại nhà thờ Chính toà Hà Nội chiều Chúa nhật XXVI Thường niên C, ngày 29/9/2019.

 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top