Bài giảng Lễ Hiển Linh – Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên giảng tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội ngày 06/01/2019.

 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top