Chương trình HÁT THEO TIN MỪNG của nhạc sĩ Đaminh Vũ Đình Ân. Bài hát “Bà là ai?” do ca đoàn Thiên Thanh trình bày.

Bài hát cộng đồng

những hướng dẫn khác

Nhạc Lý

nhạc kèn

Tài liệu tham khảo

giới thiệu bài hát mới

giải nghĩa thánh vịnh

Lên đầu trang