Bài hát chủ đề Đại hội giới trẻ thế giới 2023: Phiên bản Tiếng Việt

Phiên bản Tiếng Việt của bài hát chủ đề Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2023 do Lm. Đaminh Trần Thiên Đà chuyển ngữ. Đại hội sẽ được diễn ra tại Lisbon từ ngày 01 – 06/8/2023.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top