Chuyên mục Thánh nhạc

Hướng tới ngày khai mạc Công nghị của Tổng Giáo phận Hà Nội, Ban Thánh Nhạc xin ra mắt bài hát với tựa đề: “Hiệp Hành Loan Tin”. Bài hát được dẫn ý kinh cầu nguyện cho việc Truyền giáo và tổ chức Công nghị giáo phận năm 2022.

Xin giới thiệu được giới thiệu với cộng đoàn dân Chúa của Tổng giáo phận Hà Nội:

Link pdf: https://drive.google.com/file/d/1HzuayqvEHaP2YEvLwrJoKaMFg_4G6RWx/view?usp=sharing

Link audio:

https://soundcloud.com/user-406217710/hiep-hanh-loan-tin-nhac-dong-mtg-ha-noi?si=be0dc3504d88495d8c2d3979b66287fd&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Bài hát cộng đồng

những hướng dẫn khác

Nhạc Lý

nhạc kèn

Tài liệu tham khảo

giới thiệu bài hát mới

giải nghĩa thánh vịnh

Scroll to Top