Bài hát: Hiệp Hành Loan Tin

Hướng tới ngày khai mạc Công nghị của Tổng Giáo phận Hà Nội, Ban Thánh Nhạc xin ra mắt bài hát với tựa đề: “Hiệp Hành Loan Tin”. Bài hát được dẫn ý kinh cầu nguyện cho việc Truyền giáo và tổ chức Công nghị giáo phận năm 2022.

Xin giới thiệu được giới thiệu với cộng đoàn dân Chúa của Tổng giáo phận Hà Nội:

Link pdf: https://drive.google.com/file/d/1HzuayqvEHaP2YEvLwrJoKaMFg_4G6RWx/view?usp=sharing

Link audio:

https://soundcloud.com/user-406217710/hiep-hanh-loan-tin-nhac-dong-mtg-ha-noi?si=be0dc3504d88495d8c2d3979b66287fd&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top