Ban Bảo vệ Sự sống TGP Hà Nội tĩnh tâm Mùa Chay 2023

Gần 40 thành viên trong Ban Điều hành của các nhóm Bảo vệ Sự sống đến từ 5 giáo hạt trong Tổng Giáo phận Hà Nội đã tham dự ngày tĩnh tâm Mùa Chay. Chương trình được tổ chức tại nhà mục vụ giáo xứ Thái Hà, ngày 18/3/2023.

Sau những giây phút được tĩnh lặng tâm hồn với giờ tĩnh tâm sốt sắng. Cha đặc trách Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Kim Phùng, CSsR. cùng các thành viên họp bàn để bầu Ban Điều hành cho nhiệm kỳ 4 năm sắp tới. Kết quả cuộc bầu chọn đã tìm ra được 4 thành viên đại diện: Cô An-phong-sô Ma-ri-a Đoàn Thanh Tâm, Trưởng ban; Anh Phan-xi-cô Xa-vi-e Hoàng Văn Công, Phó Ban nội, Cô An-na Nhinh, Phó Ban ngoại và Anh Gioan Nguyễn Minh Hùng,Thư ký kiêm Thủ quỹ.

Kế đó các thành viên cùng tham dự Thánh lễ tạ ơn do Cha Đặc trách Phan-xi-cô Xa-vi-e cử hành.

Ước mong Ban Điều hành mới sẽ hoạt động bằng tất cả lòng yêu mến, đồng thời có thể đưa ra nhiều sáng kiến giúp Ban Bảo vệ Sự sống TGP ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, hầu cứu giúp thêm nhiều thai nhi vô tội.

Ban Bảo vệ Sự sống

Scroll to Top