Ủy ban Loan báo Tin Mừng: Thống kê số tân tòng rửa tội năm 2022

Trong những ngày này, tại các giáo xứ trong Tổng giáo phận đang làm bản báo cáo về các sinh hoạt tại giáo xứ. Ủy ban Loan báo Tin Mừng, cùng với sự cộng tác của quý Cha đặc trách Truyền giáo 7 Giáo hạt, đã tổng hợp số tân tòng được rửa tội trong năm qua để quý đấng bậc, cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng Giáo Phận được biết, và cũng để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Mặt khác, nhờ số người được rửa tội trong năm qua, phần nào đó cũng biết được tinh thần Truyền giáo nơi mỗi giáo xứ trong Tổng Giáo phận. Tin rằng, với ơn Chúa, sự cố gắng của mọi thành phần Dân Chúa mà công cuộc Truyền giáo trong Tổng Giáo phận ngày càng được khởi sắc hơn.

* Sau đây là bản tổng hợp số tân tòng rửa tội trong năm 2022

 Năm 2022, trong Tổng giáo phận đã rửa tội được: 1.262 tân tòng, tăng 433 người so với năm 2021 (năm 2021: có 829 người). Trong số 1.262 người – có 166 người nhập đạo tự nguyện; tức là không do lập gia đình, tăng 90 người so với năm 2021 (năm 2021: có 76 người), có 1.096 người nhập đạo vì lý do lập gia đình, tăng 343 người so với năm 2021 (năm 2021: 753 người).

Lm. Antôn Trần Quang Tiến

Đặc trách Ủy ban Loan Báo Tin Mừng

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top