Bổ nhiệm linh mục phó xứ thường trực tại giáo xứ Lại Yên

Ngày 27/12/2019 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã bổ nhiệm linh mục Giuse Trần Văn Thu, cho đến lúc này là phó giáo xứ Bút Đông, thường trực tại giáo xứ Dưỡng Thọ, làm phó giáo xứ Thụy Ứng và Lại Yên, thường trực tại giáo xứ Lại Yên.

Quyết định này có giá trị từ ngày 30/12/2019.

Giáo xứ Lại Yên hiện có khoảng 370 tín hữu, nằm rải rác tại chính xứ và 5 giáo họ trực thuộc. Chính xứ Lại Yên có khoảng 70 tín hữu nằm trên địa bàn xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội

BBT

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang