Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

Hướng tới mùa Chay thánh, ngày 11-2-1966, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê đã gửi cho các linh mục và giáo hữu trong địa phận Hà Nội một bức thư nhỏ nhắc nhớ tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong mùa Chay, và giữ thói lệ tốt đẹp của địa phận là ôn lại kinh bổn và thi.

—————————-

logo duc hy khue

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

BỨC THƯ NHỎ GỬI CÁC LINH MỤC VÀ CÁC GIÁO HỮU ĐỊA PHẬN HÀ NỘI

Số 1/1966

Kính thưa các Cha

Anh chị em thân mến

Mùa Chay mùa thương khó đã gần đến, đây là dịp tiện để các Cha và anh chị em thực hành lời tôi đã khuyên nhủ dịp đầu năm về sự cầu nguyện và sự học đạo lý, dạy đạo lý nên tôi muốn nói chuyện với các Cha và anh chị em một lần nữa về những điều ấy.

Các Cha và anh chị em đã biết: không phải hễ đọc kinh ra tiếng người khác nghe thấy mới là cầu nguyện, nhưng nghĩ tưởng trong lòng, đem lòng đem trí lên cùng Chúa đã là cầu nguyện rồi. Hơn nữa tôi muốn nói rằng: làm việc lành, ví dụ làm phúc cho người nghèo an ủi người đau khổ cũng là cầu nguyện. Xưa Thánh Thiên Thần Raphael bảo ông Tôbia rằng: “Khi ông cầu nguyện nước mắt chảy ra và khi ông chôn xác kẻ chết, khi ông bỏ bữa ăn, giấu xác người chết trong nhà ban ngày và khi ông chôn những xác ấy xuống đất ban đêm, tôi vẫn dâng lời cầu nguyện của ông lên Chúa”. Thánh Thiên Thần nói như thế là coi các việc lành của ông Tôbia làm cũng là lời cầu nguyện. Thực ra việc lành nào chẳng kỳ cũng có sức xin Chúa ban ơn lành cho ta, việc lành ta làm như là tiếng kêu van cho ta, cũng như mọi việc dữ ta làm là như tiếng kêu Chúa oán phạt ta, như chính Chúa đã phán bảo Cain rằng: “Tiếng máu em ngươi kêu thấu từ đất tới đến Ta”. Chúng ta cũng có thể hiểu lời Thánh Thiên Thần về ý này nữa là: Lời cầu nguyện của ông Tôbia với nước mắt chảy ra, có nhiều việc lành khác đi kèm thật là lời cầu nguyện đáng Chúa nghe, nên Thánh Thiên Thần đã dâng lên trước Tòa Chúa. Chính Thánh Thiên Thần cũng đã nói với ông Tôbia rằng: “Lời cầu nguyện hợp với sự ăn chay có sức mạnh hơn”.

Các Cha và anh chị em đã rõ: Các giáo hữu quý trọng Mùa Chay, mùa thương khó lắm. Trong mùa này chúng ta cầu nguyện nhiều và sốt sắng hơn, chúng ta yêu thích ngắm sự thương khó Chúa, chúng ta ăn năn hãm mình, cầu nguyện nhiều và sốt sắng là sự đẹp lòng Chúa lắm. Thích ngắm sự thương khó Đức Chúa Giêsu là biết ơn Chúa, yêu mến Chúa là đau đớn ghét tội, nước mắt chảy ra vì thương Chúa, vì ghét tội, có lẽ nào Chúa không bằng lòng.

Ăn chay hãm mình là chia sẻ sự đau đớn Chúa, vác khổ giá đỡ Chúa, Chúa bằng lòng hơn nữa. Nếu các sự ấy hợp với nhau sẽ là một lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa lắm, có sức mạnh trước mặt Chúa lắm.

Trong Mùa Chay, mùa thương khó này, chúng ta sẽ dâng lên Chúa nhiều lời cầu nguyện như vậy, chúng ta cũng sẽ chịu khó học đạo lý, dạy đạo lý.

Các Cha và anh chị em đã biết: Trong Địa phận, từ lâu năm đã có thói quen và là lệ nữa, trong Mùa Chay, mùa thương khó các giáo hữu ôn lại kinh bổn và thi. Anh chị em hãy giữ như vậy, lại nhớ dạy đạo cho người khác nhất là cha mẹ dạy đạo cho con cái.

Trong Mùa Chay, mùa thương khó, thường các Cha cũng giảng dạy nhiều hơn. Xin các Cha cứ làm như vậy.

Lại xin các Cha nhớ giảng bổn cho giáo dân hoặc trước lễ hoặc sau lễ theo thông cáo ngày 9-4-1965. Trước lễ, các Cha nên lấy khá giờ để giảng dạy giáo dân hơn là giải tội cho mấy người. Sau Phúc âm các Cha nên giảng mấy lời (có khi buộc giảng nữa) để giải nghĩa bài Phúc âm hay bài thánh thư hay là một câu nào thuộc về bài lễ hôm ấy. Bài giảng này thuộc về thánh lễ nên các Cha càng phải lo giảng cách xứng đáng, hợp ý Chúa.

Nhưng có một điều cần làm đời xưa các giáo hữu đã làm nhiều, mà thời nay chúng ta chưa làm đủ cần làm thêm, đó là sự nghe lời Đức Chúa Trời, lời Thánh kinh. Lời Đức Chúa Trời cao trọng và có sức lạ lùng, lời người trần không sánh lại được. Hội thánh muốn cho giáo hữu nghe lời Đức Chúa Trời, nhất là trong Mùa Chay, mùa thương khó, vì thế trong Mùa Chay mùa thương khó, hằng ngày trong thánh lễ có bài thánh thư, bài Phúc âm riêng. Hơn nữa, vì muốn cho giáo dân nghe hiểu những bài ấy, Hội thánh đã sửa đổi luật phụng vụ, ban phép cho các Cha khi làm lễ được đọc các bài ấy bằng tiếng bản quốc. Đây là một điều thay đổi sẽ sinh ích lợi lớn lao cho giáo dân, xin các Cha đừng coi thường. Vậy khi các Cha làm lễ, mà có đông giáo dân dự lễ, dù là ngày thường xin các Cha đọc hai bài ấy bằng tiếng Việt Nam, hoặc đứng trên bàn thờ, hoặc xuống hẳn câu lơn quay mặt về giáo dân mà đọc. Đọc như vậy là đọc bài về thánh lễ, là làm lễ, không phải là giảng, cho nên dù có đọc như vậy trong hai ba lễ liền, giáo dân sẽ vẫn bằng lòng nghe, không dám trách các Cha giảng mãi một bài. (Tôi không có ý trách sự giảng lại một bài nhiều lần, tôi lại nghĩ, giảng lại một bài nhiều lần cũng tốt, như thế giáo hữu mới nhớ). Hơn nữa lời đọc trong thánh lễ như vậy sẽ có sức đi sâu trong tâm hồn giáo hữu.

Nếu các Cha xuống hẳn câu lơn mà đọc, các Cha sẽ ở lại đấy, giảng xong mới về bàn thờ, đọc thánh thư xong, các Cha cứ quay mặt về phía giáo dân mà đọc Graduale, Alleluia…đoạn quay mặt về bàn thờ cúi sâu đọc Munda cor meum…Jube…rồi quay mặt về giáo dân đọc Dominus vobiscum…và Phúc âm.

Nên đặt một cái bục cao gần câu lơn để đứng lên đấy mà đọc sách hay là giảng.

Xin các Cha phải nhớ đọc theo bản dịch trong sách lễ. Hiện tại các Cha có thể viết ra một tờ riêng mà đọc. Nên cặp vào một cái bìa lớn đẹp, xứng đáng, dễ cầm mà đọc.

Tôi hy vọng các Cha và anh chị em sẽ cẩn thận thực hành lời khuyên nhủ của tôi.

Tôi chúc mọi sự lành cho các Cha và anh chị em, xin các Cha và anh chị em nhớ cầu cho Đức Cha phó và cho tôi.

Trong thành phố Đức Mẹ

Ngày lễ Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức (11-2-1966)

Giuse Maria 
Tổng Giám mục Hà Nội

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top