Ca đoàn Đồng Gianh mừng lễ quan thầy Xê-xi-li-a

Ca đoàn Giáo xứ Đồng Gianh long trọng mừng lễ kính thánh nữ Xê-xi-li-a, quan thầy của Hội vào ngày 25/11/2023. Thánh lễ do Cha xứ Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Truyền Giáo chủ sự.

Hiệp thông Thánh lễ có Cha phó Phao-lô Trần Xuân Dũng, quý thầy, quý sơ, quý cộng đoàn và đặc biệt là sự hiện hiện của hơn 60 thành viên trong ca đoàn Giáo xứ.

Để giúp các ca viên mừng lễ thật sốt sắng, trước Thánh lễ, Cha xứ Phan-xi-cô Xa-vi-ê đã giúp các thành viên tĩnh tâm, xưng tội và chầu Thánh Thể.

Trong bài giảng lễ, Cha phó Phao-lô đã chia sẻ về cuộc đời của thánh nữ Xê-xi-li-a, để mỗi người có thể cảm nhận được niềm tin mạnh mẽ nơi cuộc sống mình. Có thể biến đổi từ một người bình thường thành người cao cả, cũng như biến những con người sang trọng, quen hưởng thụ thành những con người dám xả thân vì lý tưởng bác ái. Thiên Chúa yêu thương và luôn bảo vệ những ai biết tin tưởng tuyệt đối vào Người. Thánh nữ Xê-xi-li-a đã can đảm tin theo Chúa. Ngài cũng đã sống niềm tin ấy một cách anh hùng dường như không có gì có thể thay đổi được. Thánh nữ cũng say mê với những việc từ thiện bác ái. Và để thưởng cho những hy sinh và lòng yêu mến Chúa nồng nàn đó, Chúa đã cho thánh nữ Xê-xi-li-a luôn được nhìn thấy thiên thần hộ thủ bên cạnh mình. Từ đó, Cha phó Phao-lô mời gọi mỗi thành viên trong ca đoàn Xê-xi-li-a cũng hãy noi theo các nhân đức của Thánh nữ, để làm cho cuộc sống của chúng ta thực sự là cuộc đời của những người con cái Chúa.

Niềm vui ngày lễ được nối dài với chương trình hoan ca do các ca viên từ các Giáo họ và các thành viên của các ca đoàn trong Giáo xứ thể hiện.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh nữ Xê-xi-li-a, xin Chúa ban cho Giáo xứ, cách riêng là các thành viên trong ca đoàn biết hăng say làm sáng danh Chúa bằng chính cuộc sống của mình.

BTT Gx. Đồng Gianh

Scroll to Top