Các giáo xứ Nghĩa Ải và Xuy Xá: Chùm ảnh rước kiệu và dâng hoa bế mạc Tháng Hoa

WTGPHN – Vào những ngày cuối tháng Năm, Cha Quản xứ Giuse Bùi Quang Tào cùng với cộng đoàn hai giáo xứ Nghĩa Ải và Xuy Xá, thuộc giáo hạt Thanh Oai, long trọng rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ, bế mạc Tháng Hoa 2012.

Hình ảnh rước kiệu và dâng hoa tại giáo xứ Nghĩa Ải

Picture_3703
Picture_3705
Picture_3747
Picture_3764
Picture_3770
Picture_3779
Picture_3784

Hình ảnh rước kiệu và dâng hoa tại giáo xứ Xuy Xá

Picture 4573
Picture 4573
Picture 4573
Picture 4573
Picture 4573
Picture 4573
Picture 4573
Picture 4573
Picture 4573
Picture 4573

Nghĩa Ải & Xuy Xá

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top