Các giáo xứ Nghĩa Ải và Xuy Xá: Chùm ảnh rước kiệu và dâng hoa bế mạc Tháng Hoa

WTGPHN – Vào những ngày cuối tháng Năm, Cha Quản xứ Giuse Bùi Quang Tào cùng với cộng đoàn hai giáo xứ Nghĩa Ải và Xuy Xá, thuộc giáo hạt Thanh Oai, long trọng rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ, bế mạc Tháng Hoa 2012.

Hình ảnh rước kiệu và dâng hoa tại giáo xứ Nghĩa Ải

Picture_3703
Picture_3705
Picture_3747
Picture_3764
Picture_3770
Picture_3779
Picture_3784

Hình ảnh rước kiệu và dâng hoa tại giáo xứ Xuy Xá

Picture 4573
Picture 4573
Picture 4573
Picture 4573
Picture 4573
Picture 4573
Picture 4573
Picture 4573
Picture 4573
Picture 4573

Nghĩa Ải & Xuy Xá

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top