Các nhà giáo dục Công giáo được kêu gọi quan tâm đến sinh viên

le_truyen_thong

Các nhà giáo dục Công giáo ở miền Nam vừa kêu gọi giáo viên tại các trường công nên gần gũi với sinh viên và giáo dục các giá trị đạo đức cho họ.

“Thầy cô giáo cần tôn trọng học sinh và không xúc phạm hoặc nói lời nặng nề khi học trò phạm lỗi vì điều đó dễ khiến họ bị tổn thương và có mặc cảm tự ti,” – chị Benedictine Hoàng Mai Khanh, 36 tuổi, phát biểu tại tọa đàm về giáo dục do dòng Đức Bà tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 27-11.

Chị Mai Khanh, dạy tại Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, cho biết giáo viên nên gần gũi với sinh viên và dạy bảo họ cách ứng xử có nhân cách với nhau. Chị cũng cho thấy việc xuống cấp đạo đức ở sinh viên hiện nay một phần là do giáo viên thiếu tôn trọng sinh viên.

Có khoảng 200 linh mục, tu sĩ và nhà giáo cùng với 400 sinh viên tham dự tọa đàm.

Một hiệu trưởng người Công giáo của một trường trung học quốc tế nhấn mạnh rằng nhiều học trò dở bị bỏ rơi hoặc bị đẩy ra khỏi trường. “Chúng ta phải yêu thương và hỗ trợ các em này hơn các em bình thường” – ông nói.

Ông khẳng định: “Giáo dục là chuẩn bị hành trang cho người trẻ vào đời về những phương diện: kiến thức, đạo đức và kỹ năng sống cho người trẻ.”

Nữ tu Marie Thécla Trần Thị Giồng, bề trên giám tỉnh Dòng Đức Bà, cho ucanews.com biết tọa đàm là cơ hội nối kết thầy cô với học trò cũng như những người làm công tác giáo dục với nhau. Sự kiện này cũng nhằm chào mừng 75 năm thành lập dòng tại Việt Nam, nữ tu nói thêm.

Nữ tu 62 tuổi nói rằng đây cũng là dịp tạo mối quan hệ tốt giữa nhà dòng và các nhà giáo dục. “Chúng tôi mong muốn sẽ mời họ cùng cộng tác trong công tác giáo dục trong tương lai.”

Nữ tu tiến sĩ tư vấn tâm lý dạy tại một số trường đại học trong nước, nói rằng nhà dòng hiện chú trọng giáo dục nhân bản cho nữ sinh viên tại sáu lưu xá của dòng.

“Giáo dục một người phụ nữ là cả một gia đình sau đó vì phụ nữ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chăm sóc gia đình và giáo dục con cái” – nữ tu cho biết.

Dòng Đức Bà còn mở trường tư thục mầm non, trường tình thương, tổ chức các hoạt động xã hội và cộng tác với Caritas Việt Nam đào tạo cán sự xã hội, nhân viên tư vấn, nhân viên y tế.

Hiện dòng có 70 nữ tu, phục vụ ở thành phố Hồ Chí Minh và các giáo phận Đà Lạt và Xuân Lộc.

Nguồn: ucannews.com

Scroll to Top