Thông báo mới nhận

Cáo phó: Bà cố Ma-ri-a Trần Thị Chính – Thân mẫu Lm. Phao-lô Nguyễn Trung Thiên

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn”
(Tv 61,2)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Ki-tô Phục sinh, gia đình xin trân trọng báo tin:

Bà cố: MA-RI-A TRẦN THỊ CHÍNH

Sinh ngày 20/11/1935, tại Giáo xứ Thượng Thụy, Phú Thượng, Từ Liêm, Hà Nội.

Hiện thường trú tại Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội.

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 14h00, ngày 27 tháng 4 năm 2023.

Hưởng thọ 89 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Nghi thức nhập quan: lúc 8h00 ngày 28/4/2023 tại tư gia 1B, Thọ Xương, Hà Nội.

Thánh lễ an táng: lúc 9h00 ngày 29/4/2023 do Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự
tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.

An táng tại Vườn thánh Giáo họ Phú Gia, Giáo xứ Thượng Thụy, Tây Hồ, Hà Nội.

Kính xin Đức Hồng Y, quý Đức cha, quý Cha, quý nam nữ Tu sĩ và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Ma-ri-a sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

Gia đình chúng con đồng cảm tạ.

Thay mặt gia đình,
Trưởng nam: Lm. Phao-lô Nguyễn Trung Thiên

Lên đầu trang