Cáo phó: Bà Cố Maria Vũ Thị Miều đã được Chúa gọi về ngày 1 tháng 5 năm 2011

vong_hoa
vong_hoa

Bà Cố Maria VŨ THỊ MIỀU

Sinh năm 1921

Đã được Chúa gọi về lúc 15 giờ, ngày 1 tháng 5 năm 2011

Hưởng thọ 90 tuổi

ba_co_cha_Diem

BBT TGP HN

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top