Thông báo mới nhận

Cáo phó: Cụ ông Tô-ma Nguyễn Văn Gióng – Thân phụ nữ tu Ma-ri-a Nguyễn Thị In

Ta là sự sống lại và là sự sống

Ai tin Ta sẽ được sống đời đời. (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh

Gia đình chúng con xin kính báo:

Ông cố TÔ-MA NGUYỄN VĂN GIÓNG

Sinh ngày 10 tháng 04 năm 1942

Tại Giáo xứ Hà Thao

(Thao Ngoại – Sơn Hà – Phú Xuyên – Hà Nội)

Đã an nghỉ trong Chúa

vào hồi 16g30, thứ Năm, ngày 27 tháng 07 năm 2023

(Tức ngày 10 tháng 06 năm Quý Mão)

Hưởng thọ 81 tuổi

NGHI THỨC NHẬP QUAN

08g00, thứ Sáu, ngày 28 tháng 07 năm 2023

THÁNH LỄ AN TÁNG

08g00, thứ Bảy, ngày 29 tháng 07 năm 2023

Tại Giáo xứ Hà Thao

Sau Thánh Lễ, linh cữu ông cố Tô-ma sẽ an nghỉ tại Vườn thánh Giáo xứ Hà Thao (Thao Ngoại – Sơn Hà – Phú Xuyên – Hà Nội)

Gia đình chúng con kính xin quý đấng bậc, quý tu sĩ nam nữ, toàn thể chị em trong Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội và thân hữu xa gần cầu nguyện cho ông cố Tô-ma sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ. 

T/M. gia đình kính báo

Bà quả phụ: Lu-xi-a Vũ Thị Kim
Trưởng nam: Giu-se Nguyễn Văn Thắng
Nữ tu: Ma-ri-a Nguyễn Thị In – Dòng MTG Hà Nội

Lên đầu trang