Cáo phó: Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận đã được Chúa gọi về – GP Cần Thơ

DCEmmanuelLePhongThuan
Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận

Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận (02.12.1930 – 17.10.2010)

Cáo Phó Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận

GP Cần Thơ (Theo hdgmvietnam.org)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top