Cáo phó: Nữ tu Anna Phạm Thị Ý đã được Chúa gọi về ngày 6 tháng 5 năm 2011

545
545

NỮ TU ANNA PHẠM THỊ Ý

Đã được Chúa gọi về lúc 0 giờ 25 phút, ngày 6 tháng 5 năm 2011

Hưởng thọ 72 tuổi, 51 năm khấn Dòng.

cao_pho_nt_Nguyen_Thi_Y

 BBT TGP HN

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top