Cáo Phó: Ông Cố Antôn NGUYỄN VĂN LUẬN đã được Chúa gọi về ngày 02 tháng 11 năm 2010

RIP-01

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh
Văn Phòng Bác Ái Xã Hội – Caritas Hà Nội,
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Đoàn (đặc trách Ve Chai)
và gia đình huyết tộc xin trân trọng báo tin:

Ông Cố Antôn NGUYỄN VĂN LUẬN
Sinh ngày 28 tháng 03 năm 1932
Nguyên quán: Miêng Thượng – Hoa Sơn – Ứng Hòa – Hà Nội
Đã được Chúa gọi về
Vào hồi 11h40 ngày 02 tháng 11 năm 2010
tức ngày 26 tháng 9 năm Canh Dần, hưởng thọ 78 tuổi.

Nghi thức nhập quan cử hành vào lúc 20h00 ngày 02 tháng 11 năm 2010

Lễ viếng bắt đầu từ 21h00 ngày 02 tháng 11 năm 2010

Thánh lễ an táng cử hành lúc 9h00 ngày 04 tháng 11 năm 2010
Tại thánh đường Giáo xứ Sơn Lãng

Mai táng tại vườn thánh quê nhà

Kính xin quý Anh Chị Em trong Gia Đình Bác Ái Xã Hội – Caritas cầu nguyện cho Ông Cố Antôn.

RIP

Caritas TGP Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top