Thông báo mới nhận

Cáo phó: Ông cố Giu-se Tạ Minh Chiêu – Thân phụ Lm. Giu-se Tạ Xuân Hòa

“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời

Trong niềm tín thác vào Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh

Gia đình tang quyến thương tiếc báo tin

sinh ngày 02 tháng 8 năm 1940

tại thôn 1 Phú Đa, Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam

đã được Chúa gọi về vào hồi 16 giờ 08 phút, ngày 13 tháng 4 năm 2024

(nhằm ngày 05 tháng 3 năm Giáp Thìn)

tại Giáo xứ Phú Đa, Tổng Giáo phận Hà Nội,

hưởng thọ 85 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Nghi thức phát tang và khâm liệm lúc 09 giờ 00, ngày 14 tháng 4 năm 2024

Lễ viếng từ 10 giờ 00, ngày 14 tháng 4 năm 2024

Nghi thức di quan vào lúc 08 giờ 00 ngày 16 tháng 4 năm 2024.

THÁNH LỄ AN TÁNG 

hồi 09 giờ, thứ Ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024,

tại Nhà thờ Giáo xứ Phú Đa, Tổng Giáo phận Hà Nội

thôn 1 Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Thi hài Ông cố Giu-se sẽ được an táng tại Vườn thánh Giáo xứ Phú Đa.

Gia đình chúng con kính xin quý Đức cha, quý Cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, cùng cộng đoàn dân Chúa đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Giu-se sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Thay mặt tang quyến

Bà cố Ma-ri-a Tạ Thị Từng
Linh mục Giu-se Tạ Xuân Hòa
Trưởng nam Gio-an Tạ Kim Long

Scroll to Top