Thông báo mới nhận

Cáo phó: Ông cố Giuse Nguyễn Văn Ngoạn – Thân phụ Lm. Gioan Nguyễn Đức Phú, CSsR

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống”. (Ga 11, 25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh

Linh mục Gioan Nguyễn Đức Phú, CSsR và gia đình trân trọng báo tin:

ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN NGOẠN

Sinh năm 1953

tại Thạch Bích – Bích Hoà – Thanh Oai – Hà Nội.

Đã được Chúa gọi về hồi 19h39, ngày 15 tháng 08 năm 2022.

Tại Tư gia thuộc giáo xứ Thạch Bích, Tổng Giáo Phận Hà Nội

Hưởng thọ 69 tuổi

NGHI THỨC NHẬP QUAN

Lúc 8h00 sáng thứ Ba ngày 16/8/2022

THÁNH LỄ AN TÁNG

Lúc 8h00 sáng thứ Tư ngày 17/8/2022

Tại nhà thờ giáo xứ Thạch Bích

Sau Thánh lễ, linh cữu Ông cố Giuse an nghỉ tại Vườn Thánh giáo xứ Thạch Bích, Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Gia đình chúng con kính xin quý Đấng Bậc, quý Tu sĩ nam nữ và thân hữu xa gần cầu nguyện cho Ông cố Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

‎T/m Gia đình kính báo

Kính báo: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Sang
Lm. Gioan Nguyễn Đức Phú CSSR và tang quyến.

Scroll to Top