Thông báo mới nhận

Cáo phó: Ông Phê-rô Tạ Văn Thân – Thân phụ nữ tu Ma-ri-a Tạ Thị Bích – Dòng MTG Hà Nội

Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn (Tv 66,2)

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục sinh

Gia đình chúng con xin kính báo:

Sinh năm 1949

Nguyên quán: Thôn Vĩnh Ninh, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội

Đã an nghỉ trong Chúa

vào hồi 15h45, Chúa nhật, ngày 17 tháng 12 năm 2023

(Tức ngày 05 tháng 11 năm Quý Mão)

Hưởng thọ 75 tuổi

NGHI THỨC NHẬP QUAN

08h00, thứ Hai, ngày 18 tháng 12 năm 2023

THÁNH LỄ AN TÁNG

08h00, thứ Ba, ngày 19 tháng 12 năm 2023

Tại nhà thờ Giáo họ Vĩnh Ninh – Giáo xứ Hoàng Nguyên.

Gia đình chúng con kính xin quý đấng bậc, quý tu sĩ nam nữ, quý chị em Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội và thân hữu xa gần, cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Phê-rô sớm được hưởng Tôn Nhan Chúa.

Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ.

T/m. Gia đình kính báo

Bà cố: Ma-ri-a Hoàng Thị Yên
Nữ tu: Ma-ri-a Tạ Thị Bích – Dòng MTG Hà Nội

Scroll to Top