Caritas các giáo hạt tĩnh tâm mùa chay

Trong tâm tình sám hối của Mùa Chay Thánh, Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas Hà Nội đã tổ chức tĩnh tâm cho các thành viên ban liên kết và đại diện Caritas các giáo xứ tại các giáo hạt.

Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Buổi tĩnh tâm dành cho Caritas Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình được tổ chức đầu tiên vào ngày 14/3/2023 tại Giáo xứ Sơn Miêng, với sự tham dự của Cha Giám đốc GB. Nguyễn Văn Quang, cha phó giám đốc, quý cha đặc trách và đông đủ anh chị em trong ban liên kết.

Trong phần chia sẻ, khởi đi từ nội quy và linh đạo Caritas, Cha Giám đốc GB. mời gọi anh chị em hội viên trở nên cánh tay của Chúa, trở nên trái tim của Chúa để chạnh lòng thương với những anh chị em đau khổ, thiếu thốn vật chất cũng như tinh thần. Ước mong, mọi người đều “chạnh lòng thương” với tất cả anh chị em như Chúa Giê-su đã chạnh lòng thương dân chúng trong cảnh thiếu thốn.

Giáo hạt Chính Tòa

Với chủ đề Hiệp hành trong đời sống Bác ái, Caritas Giáo hạt Chính Tòa đã tổ chức tĩnh tâm tại Giáo xứ Giang Xá ngày 16/3/2023.

Trong phần gợi ý chia sẻ, Cha Giu-se Tạ Minh Quý, phó Ban Ơn gọi nhấn mạnh tới sự hiệp nhất với nhau trong hoạt động bác ái. Cha đưa ra hình ảnh Chúa Giê-su làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, với sự hiệp thông để từ 5 chiếc bánh và 2 con cá được chia cho mọi người ăn no nê. Từ đó, Cha Giu-se mời gọi mọi người cùng chung tay hiệp nhất để công việc bác ái được làm dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Giáo hạt Phủ Lý

Ngày 25/3, Giáo hạt Phủ Lý tổ chức tĩnh tâm cho Ban liên kết Caritas các giáo xứ tại Giáo xứ Đại Phú với chủ đề Hiệp thông trong đức ái.

Trong bài chia sẻ tĩnh tâm, Cha An-tôn Trần Văn Mạnh, đặc trách Caritas Giáo hạt nhấn mạnh tới sự hiệp thông của tất cả mọi người trong Đại gia đình Caritas. Công việc bác ái phải đi đúng với lệnh truyền của Đức Ki-tô “Đừng để tay trái biết những việc tay phải làm” (Mt 6, 3) và đừng khuếch trương công việc bác ái mình đã làm, nhưng hãy tôn vinh Thiên Chúa.

Giáo hạt Phú Xuyên

Sáng thứ Ba, ngày 28/3/2023, Ban điều hành Caritas của 20 giáo xứ, giáo họ và nhóm bảo vệ sự sống thuộc hạt Phú Xuyên tĩnh tâm mùa chay. Trong phần chia sẻ, Cha Gio-an Nguyễn Mạnh Hùng, chính xứ Hòa Khê đã gợi ý cho cộng đoàn suy tư về một vài khía cạnh của ơn gọi làm tông đồ bác ái. Qua hình ảnh Giu-đa It-ca-ri-ốt, thủ quỹ nhóm Mười Hai, ngài mời gọi cộng đoàn cùng suy nghĩ về sự trung tín trong sứ mạng được giao phó để trở thành một người quản lý trung tín và khôn ngoan.

Giáo hạt Lý Nhân

Ban Caritas Giáo hạt Lý Nhân tổ chức tĩnh tâm tại Giáo xứ Cát Lại vào ngày 30/3.

Trong ngày tĩnh tâm, ngoài việc chia về tinh thần bác ái, Cha Giu-se Đào Bá Thuyết, đặc trách Caritas Giáo hạt chia sẻ với cộng đoàn tham dự về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường theo chương trình “Together We” của Caritas quốc tế đưa ra. Qua đó, Cha Giu-se mời gọi cộng đoàn cùng chung tay hành động để bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp.

Giáo hạt Thanh Oai

Cùng với Giáo hạt Lý Nhân, Giáo hạt Thanh Oai đã tổ chức tĩnh tâm vào ngày 30/3 tại Giáo xứ Đàn Giản.

Dựa trên Sứ điệp mùa Chay thánh 2023 của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, Cha An-tôn Phạm Ngọc Hưởng, OP chia sẻ với cộng đoàn chủ đề “Từ khổ giá đến cầu nguyện để thi hành bác ái trong tinh thần hiệp hành”.

Mùa Chay mời gọi mỗi Ki-tô hữu nhìn lại con người, thái độ và tinh thần phục vụ qua những công việc ta đã làm, để rồi trở về với tận căn của công việc bác ái. Ước mong, mùa Chay không qua đi cách đơn điệu nhưng để lại những dấu ấn thiêng liêng trong tâm hồn mỗi người làm bác ái.

Văn phòng Caritas Hà Nội tổng hợp

Lên đầu trang