Caritas Hàm Long – Những Ánh Sao Dẫn Đường

Ngày 07/01/2018, Đức Hồng Y Phê-rô đã chủ tế Thánh lễ mừng Chúa Hiển Linh và trao giấy chứng nhận cho 120 tân hội viên Caritas tại giáo xứ Hàm Long.

Trong bầu khí trang nghiêm, sốt sáng của ngày Chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận, cộng đoàn giáo xứ Hàm Long đã vinh dự được Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn và Đức Cha phụ tá Lô-ren-xô Chu Văn Minh đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và thiết lập hội Caritas tại đây. Sự hiện diện của Đức Hồng Y và Đức Cha phụ tá thể hiện tấm lòng của người mục tử luôn quan tâm một cách đặc biệt đối với hoạt động bác ái.

Là một Giáo xứ có bề dày lịch sử và truyền thống đạo đức, Giáo xứ Hàm Long có khoảng 5.000 giáo dân với rất nhiều các hoạt động nổi bật, trong đó có hoạt động bác ái được diễn ra thường xuyên qua việc viếng thăm, trợ giúp động viên, khích lệ những người đang gặp khó khăn. Hôm nay, 120 Anh Chị Em đã ghi danh để chính thức gia nhập gia đình Caritas giáo phận, đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và sự lớn mạnh về nhân sự của hội Caritas giáo xứ.

Trước Thánh lễ, Cha Bruno Phạm Bá Quế, giám đốc Caritas Hà Nội đã dành ít phút chia sẻ với cộng đoàn về mục đích, ý nghĩa và các ơn ích mà mỗi thành viên được hưởng khi vào hội Caritas. Trước đó, vào Chúa Nhật, ngày 15/10/2017 cha cũng đã có buổi gặp gỡ cộng đoàn tại giáo xứ Hàm Long, nhằm giúp cho Anh Chị Em hiểu sâu hơn về Nội quy và Linh đạo của hội.

Đúng 19h00, Đức Hồng Y đã chủ tế Thánh lễ Chúa Hiển Linh và cầu nguyện cho các hội viên Caritas. Cùng đồng tế với ngài có Đức Cha Phụ tá Lô-ren-xô, Cha Bruno giám đốc Caritas Hà Nội, Cha Phao-lô Nguyễn Trung Thiên chính xứ Hàm Long, Cha phó xứ Giuse Trần Hữu Nam, quý sơ và đông đảo bà con giáo dân tham dự.

Trong phần giảng lễ Đức Hồng Y đã nhấn mạnh: “Thiết lập hội Caritas là cách thức giúp chúng ta vừa sống Tin Mừng Tình Yêu vừa giúp chúng ta đem Chúa đến cho người khác. Khi quên mình để hiện diện lo cho người nghèo đói, bệnh tật là cách thức đem Chúa đến cho người khác và khi đó chính Chúa cũng hiện diện trong chúng ta”. Những lời chia sẻ Tin Mừng của Đức Hồng Y Phê-rô cũng chính là lời mời gọi các hội viên Caritas hãy là những ánh sao dẫn mọi người đến với Thiên Chúa Tình Yêu qua việc dấn thân phục vụ bác ái.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Hồng Y đã chủ sự nghi thức gia nhập Caritas Việt Nam cho các tân hội viên. Niềm vui khi được lãnh Giấy Chứng Nhận từ tay Đức Hồng Y hiện rõ trên từng nét mặt của các tân hội viên. Ngay sau đó, cả cộng đoàn cùng dâng lên Chúa lời kinh Quảng Đại như thể hiện sự tín thác các hoạt động bác ái của mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Thay lời cho các tân hội viên, ông trưởng hội Caritas đã dâng lời tạ ơn Chúa và bày tỏ lòng tri ân tới Đức Hồng Y, Đức Cha, cùng quý Cha đã dành cho giáo xứ Hàm Long, cách đặc biệt cho Hội Caritas, ông cũng đại diện các thành viên để nói lên sự quyết tâm, cố gắng nỗ lực hơn nữa trong việc chia sẻ với những Anh Chị Em đang gặp đau khổ.

Sau Thánh lễ, các hội viên hân hoan cầm giấy chứng nhận lên đường. Việc gia nhập hội Caritas không phải là điểm đến mà chỉ là bước khởi đầu, con đường bác ái đang đón chờ những cánh tay và trái tim mở ra cho những ai đang cần giúp đỡ của các tân hội viên. Ước chi những lời huấn dụ của Đức Hồng Y sẽ là hành trang theo Anh Chị Em trong mọi hoạt động phục vụ của mình. “Hãy làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là tình yêu qua các hoạt động phục vụ đầy tình yêu thương của anh chị em”.

13254 carritas 18
13254 carritas 18
13254 carritas 18
13254 carritas 18
13254 carritas 18
13254 carritas 18
13254 carritas 18
13254 carritas 18
13254 carritas 18
13254 carritas 18
13254 carritas 18
13254 carritas 18
13254 carritas 18
13254 carritas 18
13254 carritas 18
13254 carritas 18
13254 carritas 18

Nt. Maria Bùi Thị Huệ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top