Caritas TGP Hà Nội: Tiếp nhận 1.087 tân hội viên tại Giáo xứ Vĩnh Trị

Sau thời gian đình hoãn nhiều lần vì dịch bệnh, vào chiều thứ Hai ngày 20/6/2022, có 1087 anh chị em thuộc giáo xứ Vĩnh Trị đã chính thức được tiếp nhận trở thành hội viên của Caritas TGP Hà Nội.

Trong Thánh lễ và nghi thức tiếp nhận hội viên tại giáo xứ Vĩnh Trị có sự hiện diện của Cha Gioan B. Nguyễn Văn Quang – Giám đốc Caritas TGP, cha Antôn Phạm Văn Giảng, đặc trách Caritas giáo hạt Nam Định, cha xứ, quý sơ văn phòng Caritas, cùng đông đảo các hội viên và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ. 

Trước thánh lễ, cha Giám đốc Gioan B. đã chia sẻ với các tân hội viên về linh đạo, nội quy của Caritas, đồng thời nhấn mạnh đến việc sống tinh thần bác ái là trở nên trung gian, là cánh tay nối dài và trái tim yêu thương của Chúa cho những người nghèo khổ. Cha Giám đốc cũng giúp cho các hội viên phân biệt giữa bác ái Kitô giáo và công việc từ thiện xã hội.

Đỉnh cao của ngày gặp mặt là Thánh lễ được cử hành lúc 18h45 cầu nguyện cho công việc bác ái của giáo Hội, cách riêng cầu nguyện cho các tân hội viên. Chia sẻ trong Thánh lễ, dựa vào bài tin Mừng (Mt 7,1-5), cha Giám đốc Gioan B. nhấn mạnh: Đừng vội kết án tha nhân vì chính mình cũng có đầy khuyết điểm và bởi vì: “Các con đong đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong trả lại bằng đấu ấy” (Lc 6,38).

Sau lời nguyện Hiệp lễ, cha Giám đốc cử hành nghi thức tiếp nhận hội viên mới và trao giấy chứng nhận cho 1.087 tân hội viên Caritas, từ nay họ đã trở nên thành viên chính thức của gia đình Caritas TGP Hà Nội cách riêng và cũng là thành viên của Caritas Việt Nam, được hiệp thông với các quyền lợi và nghĩa vụ của một thành viên Caritas.

Trước khi kết thúc nghi thức, một vị đại diện cho các tân hội viên đã cảm ơn quý Cha, quý sơ và cộng đoàn, cách riêng với cha xứ cùng HĐMV của giáo xứ Vĩnh Trị đã thu xếp cho Thánh lễ ra mắt được sốt sắng, nghiêm trang.

Ước mong với việc chính thức trở thành hội viên Caritas Việt nam, các tân hội viên sẽ cầu nguyện – hoạt động bác ái cách tích cực và nhiệt thành hơn nữa để sống tinh thần Bác Ái Kitô giáo trong môi trường Giáo hội và xã hội hôm nay.

Vp. Caritas TGP Hà Nội

Lên đầu trang