Caritas Việt Nam: Thông báo thay đổi nhân sự

THÔNG BÁO 

Thay đổi nhân sự Caritas Trung ương

Kính gửi:

Đức Hồng y, Quý Đức cha

Quý linh mục, tu sĩ nam nữ

anh chị em tín hữu

và các tổ chức bác ái xã hội 

Văn phòng Trung ương Caritas Việt Nam trân trọng thông báo:

Theo sự sắp xếp mới của Quý Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam,- Linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, hiện làm Tổng Thư ký Uỷ ban Bác ái Xã hội và giám đốc Caritas Việt Nam, sẽ được chuyển sang làm Tổng Thư ký của Uỷ ban Công Lý và Hoà Bình do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp phụ trách, kể từ ngày 1-1-2011.

– Linh mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng (S.D.B.), sau khi được Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cho phép, đã được Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh chỉ định làm Tổng Thư ký UBBAXH-Caritas Việt Nam thay cho linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn.

Kính chúc hai cha luôn an mạnh và tràn đầy phúc lành của Chúa trong nhiệm vụ mới.

TM. Văn phòng UBBAXH-Caritas Việt Nam

Phaolô Lê Phước Thiện

Nguồn: tgpsaigon.net

Scroll to Top