Bác Ái

Ban Điều hành Caritas các giáo xứ giáo hạt Phú Xuyên tĩnh tâm

Cha Phaolô đã đưa ra hai câu hỏi lớn để mọi người chia sẻ suy nghĩ là sự khác biệt giữa làm việc bác ái Công Giáo với làm bác ái ngoài xã hội. Đồng thời, cha Phaolô cũng muốn lắng nghe ý hiểu của các thành viên về câu nói “Của cho không bằng cách cho”.

Ban Điều hành Caritas các giáo xứ giáo hạt Phú Xuyên tĩnh tâm Đọc tiếp »

Scroll to Top