Cáo Phó

RIP-01

Cáo Phó: Ông Cố Antôn NGUYỄN VĂN LUẬN đã được Chúa gọi về ngày 02 tháng 11 năm 2010

CÁO PHÓ Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinhVăn Phòng Bác Ái Xã Hội – Caritas Hà Nội,Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Đoàn (đặc trách Ve Chai)và gia đình huyết tộc xin trân trọng báo tin: Ông Cố Antôn NGUYỄN VĂN LUẬNSinh ngày 28 tháng 03 năm 1932Nguyên quán: Miêng …

Cáo Phó: Ông Cố Antôn NGUYỄN VĂN LUẬN đã được Chúa gọi về ngày 02 tháng 11 năm 2010 Đọc tiếp »

cha_dat

Cáo phó: Cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt đã được Chúa gọi về ngày 25/10/2010

C Á O   P H Ó Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,Gia đình Đại Chủng viện Thánh Giuse, Linh tông và Huyết tộc vô cùng thương tiếc báo tin: CHA GIÁO PHÊRÔ CAO VĂN ĐẠT sinh ngày 04 tháng 12 năm 1937, tại Hà Namđã được Chúa gọi về lúc 09g00 Thứ Hai, …

Cáo phó: Cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt đã được Chúa gọi về ngày 25/10/2010 Đọc tiếp »

Scroll to Top