Học giáo lý

Học giáo lý Năm Hiệp Thông

 Nhiệm vụ của Hội Thánh như Chúa Giêsu đã bắt đầu là mang hạt giống Nước Thiên Chúa gieo trồng và làm sao cho hạt giống ấy được lớn lên phát triển trong mọi dân tộc.

Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật XV thường niên

Từ “Hội Thánh”, theo tiếng Hy lạp “ekklesia”, có nghĩalà “cuộc tập họp của tất cả những người được triệu tập”. Những người đã lãnh nhận bí tích Rửa tội và tin vào Thiên Chúa đều được Thiên Chúa triệu tập, để cùng nhau chúng ta là Hội Thánh.

Scroll to Top