Giáo Lý

Học giáo lý Năm Hiệp Thông

 Nhiệm vụ của Hội Thánh như Chúa Giêsu đã bắt đầu là mang hạt giống Nước Thiên Chúa gieo trồng và làm sao cho hạt giống ấy được lớn lên phát triển trong mọi dân tộc.

Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật XV thường niên

Từ “Hội Thánh”, theo tiếng Hy lạp “ekklesia”, có nghĩalà “cuộc tập họp của tất cả những người được triệu tập”. Những người đã lãnh nhận bí tích Rửa tội và tin vào Thiên Chúa đều được Thiên Chúa triệu tập, để cùng nhau chúng ta là Hội Thánh.

Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa Nhật XII thường niên

T. Chúa Thánh Thần xây dựng Hội Thánh. Người thúc đẩy Hội Thánh và nhắc nhớ Hội Thánh về sứ mạng của Hội Thánh. Người kêu gọi nhiều người phục vụ Hội Thánh, và ban cho họ nhiều ơn cần thiết. Người hướng dẫn chúng ta đi sâu vào sự thông hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi.

Học Giáo lý năm Hiệp Thông – Chúa Nhật XI Thường Niên

Lời Chúa: “Đức Giêsu đáp: ‘Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra bởi nước và Thần Khí’” (Ga 3,5). 40. H. Chúa Thánh Thần được biết đến qua dấu chỉ và dưới những danh xưng nào? T. Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên …

Học Giáo lý năm Hiệp Thông – Chúa Nhật XI Thường Niên Đọc tiếp »

Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô

Tất cả công việc của Chúa Giêsu chỉ có thể hiểu được là do Chúa Thánh Thần tác động. Sự hiện diện của Thánh Thần Thiên Chúa, Đấng ta gọi là Thánh Thần được biểu lộ cách hoàn toàn trong suốt cuộc đời Chúa Giêsu. Từ việc truyền tin Ngôi Lời Nhập Thể, tới sự phục sinh vinh hiển và đến việc thánh hóa bánh rượu thành Mình Máu Chúa Kitô qua mỗi Thánh Lễ.

Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

“Tin kính Đức Chúa Thánh Thần” có nghĩa là thờ phượng Người là Thiên Chúa như thờ Chúa Cha và Chúa Con, vì Ngài là một trong Ba ngôi, đồng bản tính với Chúa Cha và Chúa Con. Và cũng có nghĩa là tin rằng Chúa Thánh Thần đến trong lòng ta, để đưa dẫn ta là con cái Thiên Chúa nhận biết Thiên Chúa là Cha trên trời. Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, chúng ta có thể thay đổi bộ mặt thế giới.

Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Trước khi Chúa Giê-su về cùng Chúa Cha đã hứa với các môn đệ sẽ sai Đấng Bảo trợ khác (Ga 14,16) khi Người không còn ở với các ông. Qua Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu hiện diện ở giữa chúng ta. Nhờ Ngài, ta có thể gọi Thiên Chúa là “Ab-ba – Cha ơi”. Ngài kết hợp chúng ta với Chúa Kitô và Chúa Cha, vì Ngài là mối dây hiệp thông yêu thương giữa Cha và Con, thì Ngài cũng nối kết chúng ta với Chúa Kitô.

Scroll to Top