Giáo Lý

LogoNamThanh2010

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh – Tháng 10/2010, Tuần 2

10.1 ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI NGHÈO A. TRÌNH BÀY Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong Tông huấn Giáo Hội tại Châu Á, nhận thấy “châu Á là một lục địa có tài nguyên phong phú và có những nền văn minh lớn, nhưng lại là địa bàn của một số quốc gia nghèo nhất …

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh – Tháng 10/2010, Tuần 2 Đọc tiếp »

LogoNamThanh2010

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh – Tháng 10/2010, Tuần 1

ĐỀ TÀI 10: GIÁO HỘI VIỆT NAM MUỐN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC RAO GIẢNG TIN MỪNG A. TRÌNH BÀY Ngày nay loan báo Tin Mừng là cả một công trình phức hợp gồm nhiều tác vụ chủ yếu như làm chứng cho Tin Mừng, hoạt động cho những giá trị của vương quốc, đấu tranh …

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh – Tháng 10/2010, Tuần 1 Đọc tiếp »

Scroll to Top