tin dòng mến thánh giá

Chùm Ảnh Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu Của 17 Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

Tiếp nối thánh lễ khấn trọn đời của 7 nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội vào ngày 23 tháng 8 năm 2010 tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, vào hồi 9h00 hôm qua (ngày 26 tháng 8), trong nhà nguyện của Hội Dòng,  thánh lễ tuyên khấn lần đầu của …

Chùm Ảnh Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu Của 17 Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội Đọc tiếp »

Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời Của Các Nữ Tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

Tại nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội, vào hồi 9h00 sáng, ngày 23 tháng 08 năm 2010, Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế thánh lễ tuyên khấn trọn đời cho bẩy chị em trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Cùng đồng tế với Ngài còn có Đức Cha Lôrensô …

Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời Của Các Nữ Tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội Đọc tiếp »

Scroll to Top