Hoạt Động Ơn Gọi

Liên tu sĩ TGP Hà Nội: Ra mắt Ban điều hành niên khóa 2023 – 2026

Dưới sự chủ toạ của Cha Tổng Đại diện An-tôn Nguyễn Văn Thắng, đại diện của các dòng tu, tu hội và tu đoàn đang hiện diện và hoạt động tại Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội, ngày 22/7/2023 vừa qua, Liên Tu sĩ TGP đã có cuộc họp tại Trung tâm Mục vụ của TGP để nhìn lại các hoạt động trong thời gian qua, định hướng cho những năm tới và bầu chọn Ban Điều hành nhiệm kỳ mới niên khóa 2023 – 2026.

Scroll to Top