Phụng Vụ

Lòng Biết Ơn (CN 28 Thường Niên C – Lc 17, 11-19)

Lòng biết ơn biểu lộ niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng là cội nguồn của mọi sự. Biết ơn là một trong những đức tính tốt đẹp của con người đối với Đấng Tạo Hoá. Vì Ngài đã ban muôn vàn phúc lộc cho chúng ta: từ không khí để ta hít thở, mặt trời …

Lòng Biết Ơn (CN 28 Thường Niên C – Lc 17, 11-19) Đọc tiếp »

Scroll to Top