Suy Niệm Ngày Lễ

Niềm vui Kitô hữu

Suy niệm Lễ Truyền Tin Thiên Sứ Gabriel truyền tin cho Đức Maria là một cuộc đối thoại. Các nhà chú giải đã chia ra ba sườn chính về thể văn mà thánh Luca sử dụng trong cuộc đối thoại của khung cảnh Truyền Tin.

Scroll to Top